Lưu Hoàng Long

longlh.vn

Trang tin điện tử cá nhân

Lưu Hoàng Long

longlh.vn

Trang tin điện tử cá nhân

Hồ sơ nghề nghiệp

  • Họ tên Lưu Hoàng Long
Quá trình đào tạo
Kỹ sư CNTT
2006 - 2011
Kỹ sư CNTT
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Office Specialist
2011
Office Specialist
Microsoft Corporation
Kinh nghiệm nghề nghiệp
Kỹ sư IP (FO)
2011 - 2017
Kỹ sư IP (FO)
Viettel Networks
Gíám đốc KHDN
2018 - 2019
Gíám đốc KHDN
Viettel Khánh Hòa
Ngoại ngữ
  • TOIEC
Chứng chỉ nội bộ
  • Điện toán đám mây
  • Bản sao số Digital Twin
Chương trình nhà phát triển
Apple Developer
U4H7PSZXB8
Apple Developer
Google Developer
g.dev/luuhoanglong
Google Developer
Zalo Developer
3897544254997868452
Zalo Developer
Chương trình đối tác
Intel Partner
2022
Intel Partner
Cisco Partner
2022
Cisco Partner
Huawei Partner
2022
Huawei Partner
Poly Partner
2022
Poly Partner
Cert ID: 4000729391
SAP partner
2022
SAP partner
Microsoft Cloud Partner
2022
Microsoft Cloud Partner
%d bloggers like this: