Lưu Hoàng Long

longlh.vn

Trang tin điện tử cá nhân

Lưu Hoàng Long

longlh.vn

Trang tin điện tử cá nhân

Liên hệ

  • Họ tên Lưu Hoàng Long
  • ICAO LONG, LUU HOANG
  • Năm sinh 1988
  • Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
  • Ngôn ngữ vi-VN, en-US
  • Nghề nghiệp Kỹ sư BO IP
  • Cơ quan Viettel Networks

Các trường khác trong vCard có thể là tuỳ chọn nội dung cá nhân*, riêng tư* hoặc được cài đặt không hiển thị trên trình duyệt (số điện thoại cá nhân, email cá nhân,...).

* Sau khi được thêm vào Danh bạ hoặc quét mã QR bằng ứng dụng có khả năng đọc vCard QR code version 3, các trường thông tin này hiển thị bình thường trên thiết bị của bạn.

    %d bloggers like this: